GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA UVELA USLUGU “MOJ RAČUN”

Od 02. srpnja 2012.g., Gradska plinara Zagreb-Opskrba omogućila je kupcima prirodnog plina putem web portala www.gpz-opskrba.hr i usluge “MOJ RAČUN” prikaz informacija o potrošnji prirodnog plina, stanjima očitanja plinskih brojila, zaduženjima i uplatama prema otvorenim računima kao i mogućnost dobivanja računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte.

Kupcima prirodnog plina omogućeno je praćenje stanja očitanja brojila, obračuna kao i svih izvršenih uplata i mogućih zaostalih zaduženja. Kreiranjem vlastitog korisničkog profila, usluzi “MOJ RAČUN” moguće je pristupiti u svakom trenutku i odabrati opciju dostave računa putem pošte ili e-mailom.

Related posts