NetAkademija popust od 60% na početni tečaj Android 01.-03.02.2013.

android - logoNaučite Android već za 16 sati.

Iskoristite vikend popust od 60% na početni tečaj na NetAkademiji uz promotivni kod: net273rz3.

Akcija traje od 1. do 3. 02.2013.
Prijavite se online. Broj mjesta je ograničen.

NetAkademija logo
Ne traži se nikakvo prethodno znanje o Androidu već samo volja za usvajanjem novih vještina. Polaznici moraju poznavati rad na računalu (kopiranje i spremanje podataka, datoteka, pretraživanje interneta, i sl.). Poželjno je da korisnici poznaju osnovne pojmove programiranja (što je to String, Integer, Double i sl.) i da su se susreli sa nekim od programskih ili skriptnih jezika (Basic, Pascal, HTML, i sl.).

Polaznici su na kraju tečaja sposobni izraditi Android aplikaciju sa više aktivnosti koristeči osnovne grafičke elemente i osnovnu programsku logiku. Polaznici na tečaju steknu osnovna znanja i vještine:

  • Korištenje razvojne okoline i emulatora
  • Poznavanje i modificiranje strukture Android aplikacije.
  • Upravljanje i modificiranje manifest datoteke.
  • Korištenje, modificiranje i upravljanje resursima.
  • Izrada grafičkog sučelja aplikacije koristeći layout
  • Povezivanje grafičkig widget elemenata sa resursima.
  • Upravljanje, modificiranje i izrađivanje Activity objektima
  • Upravljanje i povezivanje layouta, widgeta i resursa iz Java izvornog koda
  • Kreitanje Intent objekta i pozivanje nove aktivnosti iz Java izvornog koda
  • Prenošenje podataka u novu aktivnost koristeći Intent.

Detaljije informacije i prijavu na Android tečaj potražite na stranicama NetAkademija.

Related posts